DDR.PL
http://www. .

Regulamin

Legenda:
 • regulamin - spis wytycznych dotyczących niniejszego systemu
 • administrator - osoba zarządzająca systemem lub jego właściciel
 • użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, korzysta z usług serwisu w domenie 1site.pl.
 • konto - element umożliwiający dostęp do systemu
 • serwis - element grupujący podstrony w ramach jednej subdomeny.
 • podtrona - treść, która została umieszczona informacja, które użytkownik umieści poprzez formularze w serwisie.
 • Uwarunkowania wstępne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników.
 • Aktywowanie konta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Użytkownika
 • W przypadku działań niezgodnych z prawem, a nie umieszczonych w tym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawne do osoby która dany czyn popełniła.
Użytkownik i serwis.
 • Użytkownik zgadza się aby serwis i wszystkie jego podstrony pojawiły się w wynikach wyszukiwarek
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach serwisów w systemie 1Site.pl
 • Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do umieszczanych w systemie 1Site.pl danych w tym prawa do użytych znaków towarowych
 • Użytkownik zezwala właścicielom systemu 1Site.pl na publikację reklam w obrębie stron swoich serwisów i nie będzie rościł sobie praw do wynagrodzenia z tego tytułu.
 • Użytkownik zamieszcza treści zgodne z międzynarodowym prawem.
 • Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych w fomularzach
 • Zabrania się umieszczania jakichkolwiek informacji dotyczących: pornografii, nienawiści, przemocy, nietolerancji na tle rasowym i wyznaniowym i odpowiada za ewentualne szkody powstałe na tym polu.
 • Użytkownik odpowiada za wszelakie roszczenia dotyczące łamania praw autorskich i innych praw powstałych w wyniku umieszczenia przez niego treści wobec osób trzecich i administratora.
 • Wszelkie spory na tle roszczeń osób trzecich rozstrzygane są bez udziału Administratora systemu 1Site.pl
 • * W razie poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez użytkownika treści naruszającej prawa osób trzecich, użytkownik zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 • Użytkownik zgadza się na przechowywanie danych w wypełnionych formularzach i wyświetlaniu ich w systemie - oraz używaniu ich przez administratora 1Site.pl w celach marketingowych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia administratora w przypadku stwierdzenia złamania ninijszego regulaminu
Polityka prywatności.
 • Zapisując się do serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Raz na jakiś czas będziesz otrzymywał informacje promocyjne na email lub informacje ktore będą dotyczyły aktualności na stronie, informacje mogą zawierać reklamy różnych produktów (legalnych).
 • Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych chyba że wystąpią o takie dane odpowiednie służby mające do tego prawo.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości.
Administrator
 • Może usunąc użytkownika z podaniem przyczyny lub w uzasadnionych przypadkach bez jej podawania.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w działaniu systemu 1Site.pl
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze udostępnianiem materiałów w serwisach stworzonych w systemie 1Site.pl
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane i udostępniane, usługi oferowane na stronach systemu 1Site.pl itp.
 • Zobowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się w systemie w możliwie szybkim czasie.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu spowodowane ingerencja osób trzecich lub włamaniem.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za utracony login, hasło na rzecz osób trzecich i szkody przez to wywołane.
 • Nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania użytkownika systemu 1Site.pl
 • Administrator nie odpowiada za straty spowodowane utratą danych w wyniku błędów, ingerencji innych użytkowników, wadami hostingu oraz innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.
Reklama: